Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
isc@isc.com.tr +90 444 74 14 English
Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

Proforma Fatura (Proforma Invoice): Alıcıya satılacak malın cinsi, kalitesi, tahmini fiyatı ve bedeli, satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşididir

Menşe Şahadetnamesi (Manifesto Cargo): Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca (Ticaret Odaları) onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.

Serbest Bölge (Free Zone): Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.

ATR Belgesi (ATR Document): Malların Türkiye'den Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiye'ye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.

EUR 1 Belgesi (EUR 1 Document): EUR 1 belgesi Türkiye'nin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir - çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge

T1: Avrupa Birliği'nde kullanılan 3 Transit Sistemi'nden, T2 ve TIR Sisteminin ardından gelen T1 Sistemi,

1. Birlik dışından gelen malların teminatlandırılmasında,

b) Birliğin kendi ürünlerinin dolaşımı söz konusu olduğundaysa, teşvik sisteminden ödeme alacak malların teminatlandırılmasında, kullanılmaktadır.

Vesaik Mukabili Ödeme Cash Against Documents (CAD): İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir.

Mal Karşılığı Ödeme (Cash on Delivery): İhraç edilen malın bedelinin, malın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir

Gıda (Sağlık) Sertifikası (Phytosanitary Certificate): Sevki yapılan bitki ve bitkisel ürünün her türlü hastalık ve zararlıdan arındırılmış olduğunu gösterir ve hem ihraç hem de ithal gümrüğünde kullanılan, uluslar arası geçerliliği olan bir sertifikadır.


T.C. SINIR KAPILARI
 
KAPIKULE (Edirne)
Bulgaristan'a çıkar.
HAMZABEYLI (Edirne )
Bulgaristan'a çıkar.
IPSALA (Edirne)
Yunanistan'a çıkar.
SARP (Artvin)
Gürcistan'a çıkar.
HABUR (Şırnak)
Irak'a çıkar.
CILVEGÖZÜ (Hatay)
Suriye'ye çıkar.
GÜRBULAK (Agri)
Iran'a çıkar.
TÜRKGÖZÜ (Ardahan)
Gürcistan'a çıkar.
DILUCU (Iğdır)
Iran'a çıkar.
 


ÜLKEMIZDEKI RO-RO HATLARI
 
Haydarpaşa
-
Trieste (TR - İtalya)
Çeşme
-
Trieste (TR - İtalya)
Çeşme
-
Ancona (TR - İtalya)
Tekirdağ
-
Trieste (TR - İtalya)
Kumport
-
Trieste (TR - İtalya)
Zonguldak
-
Skodovsk (TR - Ukrayna)
Zonguldak
-
Evpatoria (TR - Ukrayna)
Samsun
-
Noworossisky (TR - Rusya)
Samsun
-
Ilyichevsky (TR - Ukrayna)
Trabzon
-
Sachi (TR-Rusya)
Mersin
-
Magosa (TR - K.K.T.C.)


ULUSLARARASI FONOGRAFIK ALFABET
 
A
ALFA
B
BRAVO
C
CHARLIE
D
DELTA
E
ECHO
F
FOXTROT
G
GOLF
H
HOTEL
I
INDIA
J
JULIETT
K
KILO
L
LIMA
M
MIKE
N
NOVEMBER
O
OSKAR
P
PAPA
Q
QUEBEC
R
ROMEO
S
SIERRA
T
TANGO
U
UNIFORM
V
VICTOR
W
WHISKY
X
X-RAY
Y
YANKEE
Z
ZULU

KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

Advance Freight (Önceden Ödenmiş Navlun): Navlun konşimentosunun bir bölüm ödemesinin önceden geri kalan kısmının ise garanti edilen navlun gibi ödenildiği ödeme şeklidir.

Air Cargo (Hava Konşimentosu): Uçakla taşınan veya taşınacak navlun, posta, express kargo gibi herhangi bir maldır. Yolcu bagajlarını içermez.

Aircraft Pallet (Uçak Paleti): Uçağa yüklenmeden önce, daha önceden birimleştirilmiş yüklerin durduğu veya malların biraraya getirilip saklanarak birimleştirildiği platform veya paletin/(hava yüklemelerinde çoğunlukla kalınlık 3 / 4 ’den 2’ye kadardır.) kullanılmasıdır.  Paketleme uçaktaki mal taşıma kapasitesinin çok daha etkin kullanılmasına ve daha iyi yönetilmesine imkan verir, özellikle makineleşmiş sistemlerin bir parçası olarak kullanıldığında palet yükleyicileri ve taşıyıcıları gibi diğer ilerlemeleri yönlendirir.

Air Freight (Hava Navlunu): Herhangi bir hacimde hava yoluyla malların taşınılması için sağlanan servisdir.

Air Freight Forwarder (Hava Kargo Taşıyıcısı): İki yönlü hizmette bulunur. Hava navlun göndericileri hem yükleyici hemde direkt taşıyıcıdırlar. Çünkü malı kendi tarifelerinde gerçek yükleyiciden alırlar. Ve malı daha büyük birimler şeklinde konsilde ederek havayollarına sunarlar. 
 Havayollarına göre yükleyici navlun yükleyicisi olan forwarder’lardır. Hava navlun göndericisi yani forwarder’lar her zaman olduğu gibi indirekt hava taşıyıcısı olarak nitelendirilirler; birçok hava navlun göndericilerinin kendi uçakları olmasına rağmen.

Bonded Warehouse (Gümrüklü Antrepo): Gümrük otoriteleri tarafından izin verilerek malların depoda depolanmasında; vergi ödemelerinin, malların depodan çekildiği zamana kadar ertelenmesidir.

Booking (Rezervasyon): Kargonun kabulü ve taşınması için gemi veya uçak firması ile önceden yapılan ayarlamadır.

Breakbulk (Önemli kısımları parçalara ayırmak): Konsilde olan yüklemelerin ana konşimento formlarından ayırarak tek tek ara konşimentolarını düzenlemek, aynı zamanda gümrük komisyonculuğu veya son destinasyon için yeniden konsinye etmek içinde formları ayırma sürecidir.

Brokerage (Gümrük Komisyonculuğu): Malın son alıcıya ulaşması için döküman gümrüğe gümrük işlemlerinin yapılması için gider.

Cargo Agent (Kargo Acentası): Bir acente (Örneğin ISC) havayolu tarafından uluslararası hava yüklemelerini talep ve prosesini takip etmek üzere tayin edilir. Kargo acentalarına havayolları tarafından komisyon ödenir.

Carrier (Taşıyıcı): Yükleyici ile kontratlı anlaşmasına göre malın taşınması sorumluluğunu alan firmadır.

Certificate of Origin (Menşei Şehaadetnamesi): Belirli malların menşeilerini (çoğunlukla tarife koşullarına uygunluk için) ispatı için talep edilen bir dökümandır

Chargeable Weight (Fiyatlandırmada Uygulanacak Ağırlık): Hava navlun fiyatını belirlemede kullanılacak yüklemenin ağırlığıdır. Ücretlendirilecek ağırlık ebatsal ağırlık olabilir veya konteyner yüklemelerinde konteynerin dara ağırlığından az brüt ağırlığı olabilir.


Check Digit Number (Basamak Numarası kontrölü): Bilgisayar sistemine hava konşimento numarasının doğru girilmesini garantiye almak için tek basamaklı hava konşimento numarası kullanılır.
    
Collect Charges (Alınacak Ücretler): Mal dağıtıldığında alıcıdan; malın satınalma bedelinin acenta tarafından tahsil edildiği taşıma hizmetidir; sonra ise ödeme taşıyıcı aracılığıyla göndericiye aktarılır.  Acentalar bu hizmet için itibari değerde ücret alırlar. COD teriminin anlamı; dağıtımdan sonra ödemenin yapılacağı anlamındadır. COD hizmetinde kredi sağlanması olanağı yoktur.


Commodity Code (Mal Kodu): Gümrük tarafından ithalatı veya ihracatı yapılan belirli mala uygun numara verilir. Komisyonculuk prosesi çerçevesinde bu numara malın ithalatı esnasında ödenmesi gereken vergi oranını önceden yapılan kontratagöre olmasını sağlayacaktır.

Conditions of Contract (Kontrat Şartları): Malların taşınması için süre ve şartlar havayolları tarafından belirlenmiştir.  Bu şartlar; sorumluluk sınırları, hakları, sınırlamaları, tazminatları ve ebatsal ağırlık kuralları gibi kuralları kapsar ve konşimento üzerinde yazılı olarak bulunur.

Consignee (Alıcı): Yüklemenin alıcı kişisi olarak adlandırılan kişidir. Bu kişi yüklemenin alıcı kişisi olarak tayin edilen kişidir.

Consignment (Yükleme) : Bir veya birçok parçadan oluşan, bir yükleyiciden tek seferde acenta tarafından alınan yükün, bir lot olarak faturalandırıldığı, bir ara konşimentonun düzenlendiği ve bu durumun yalnızca o yüklemeye has olduğu yüklemedir.

Consignor (Konsinye Eden): Malın gideceği kişiyi belirten kişidir. Konsinye eden genelde yükleyicidir.

Consolidation (Consol), Konsalidasyon (Konsol): Eğer 2 veya daha fazla yükleyicinin kargosu tek ana konşimento altında düzenlendiği bir konteynere yüklendiği durumdur.

Consolidator (Konsolidatör): Hizmet sağlayan mevcudiyet aynı zamanda hava taşıyıcısı tarafından da sağlanır; gerçek taşıyıcıdan bağımsızdır, hava taşıyıcısına sunmak üzere diğerlerinin paket konsalidasyonundan gelir sağlar.  Bir hava navlun konsalidatörü, konsalidatör gibi işler.

Container (Konteyner): Ortak ebatlar olarak 20 ayak; 40 ayak ve 45 ayak boyunda birçok modelde malların taşınması için kullanılan dikdörtgen çelik kutudur. Bütün konteynerler aynı uzunluktadır. Yükseklik için bir standart var olmamaktadır.

Containerisation (Konteynerleme): Pratik veya teknik olarak bir kutunun içine belirli sayıda paketlerin yerleştirildiği ve bu şekilde korunulduğu ve tek bir birimmiş gibi malların biraraya getirilmesidir.

Country of Export (Malın ilk ihraç edildiği ülke): Genellikle ama gerekli olduğu için değil ticari malın imal edildiği veya üretildiği veya ilk ihracatın gerçekleştiği ülkedir. Örneğin ticari malın İsviçre’de üretildiğini ve Almanya/Franfurt yoluyla İngiltere’ye ihracatının yapıldığını düşünürsek burada İsviçre Malın ilk ihraç edildiği ülkedir.

Courier (Kurye): Yüklemelere eşlik etme görevindedir. Bazı kurye şirketleri; eşlik etme göreviyle birlikte, zaman konusunda hassas olan döküman ve paketleri aynı gün veya bir sonraki gün kapıdan kapıya teslim etme hizmeti sunarak ful taşıma hizmeti sağlarlar.

Customs (Gümrük): Malların bir ülkeden diğerine akışını düzenlemek ve ülke durumuna, ithalat ve ihracatlara göre vergi toplamak için dizayn edilmiş devlet otoritesidir.  Böyle vergi toplamada prosedürlere aynı zamanda süre de işler.

Dangerous Goods (Tehlikeli Mallar): İnsan sağlığına can ve mal güvenliğine risk teşkil edebilecek madde veya eşyalar ve hava ile taşınıldığında son yayımlanmış şekli ile ICAO – (Tehlikeli Maddelerin güvenli taşınması için teknik talimatlar) ve IATA Tehlikeli Maddeler Düzenlemelerine göre sınıflandırılmış mallardır. Tehlikeli mallar yurtiçine ve yurtdışına taşınabilir.

Declared Value for Carriage (Taşıma için bildirilmiş değer): ISC tarafından malların bedelinin havayolu taşıyıcısına bildirilmesinin amacı; ücretlendirmeyi ve taşıyıcının kayıp, hasar ve gecikme durumlarında sorumluluğunun sınırlarını belirlemektir.

Declared Value Customs (Gümrük için bildirilmiş değer): Malların içeriğinin satış fiyatı veya içeriğin satış için olmaması durumunda eşdeğer olduğu maliyetidir.  Miktarın bildirilmiş tutara eşit veya daha fazla  olması gerekmektedir.

Demurrage (Demuraj): Daha önceden belirlenmiş zamanın ötesinde yer işgal eden yükleyiciden işgal edilen yer ve zamana göre ücret tahsil edilir. Kargonun gümrük işlemlerinin geciktiği durumlarda gemi sahibine yükleme ve boşaltmadaki gecikme için ve daha önce anlaşılan şartlara göre ücret ödemesi yapılır.

Dense Cargo (Brüt ağırlığı fazla olan kargo): Özellikle brüt ağırlığı bakımından ağır olan mallardır.

Destination (Destinasyon): Kargo taşımasının sona erdiği son şehir veya ülke.

Dimensional Weight (Hacimsel Ağırlık): Ebatsal ağırlık hacimsel ağırlığı, metre küpe göre olan ağırlığı gösterir. Hem ekonomik olarak navlunun hareket etmesi, hemde uçağa etkin şekilde yerleştirilmesi faktörleri için metreküpe göre ağırlığın hesaplanması etkin yükleme yapılması açısından en önemli taşıma özelliğidir. Makinalar gibi bazı malların nisbeten ebatsal ağırlığı daha fazladır.  Kadın şapkası gibi diğerleri nisbeten daha düşük bir ebatsal ağırlığa sahiptirler. Bundan dolayı, ebatsal ağırlık kuralı; gerçek ağırlık hesaplanmasından ziyade metreküpe bağlı ebatsal ağırlığı temel alan; düşük hacimli mallara pratikte uygulanabilir şekilde gelişmiştir. Örnek: Birçok uluslararası hava yüklemeleri için her 6.000 m3 için 1 kg.’dır. Bazı taşıyıcılar yüksek hacimli mallar için indirimler verebilmektedir.

Distribution Service (Dağıtım Hizmeti): ISC’nin bir yükleyiciden kabul ettiği yüklemenin altında, bu tek yüklemenin mallarının taşınmasından sonra malın gideceği destinasyon sayısına göre parçalara ayrılarak birçok alıcıya dağıtımının yapılması işlemidir.

Duty (Vergi): Ülkenin gümrük otoritesi tarafından ithalatlarda ödenmesi gereken vergi yükü vardır. Vergilendirme genellikle malın değerine göre yapılır.

Export License (İhracat Lisansı) : Belirlenmiş destinasyonlara belirli malların ihracatının yapılabilmesi için devletten izin alınması gerekmektedir.  Lisansı olanlar bu izni almışlardır ve bu ihracatı gerçekleştirebilirler.

Export Service (İhracat Servisi): Havayolları, gemi acentaları (line’lar) veya Forwarder’lar; yükleyici isteklerine göre, transfere dayalı birçok hizmeti, depolamayı ve ihracatı yapılacak malın dökümantasyonunun gerçekleşmesi işlemlerini yerine getirirler. Bütün havayolları ve gemi acentalarının orijin havaalanı veya limandan destinasyon havaalanı ve limanına bütün uygun transfer ve dökümantasyon prosedürleri ve uygulanacak fiyatların bir tarifesi vardır.

FMC – Federal Maritime Commission (Federal Denizcilik Komisyonu): FMC deniz taşımacılığında düzenleyici etken konumundadır.

Freight (Navlun): Mal, her tür eşya, küçük paketlerinde dahil olduğu hizmet havaalanına taşınması için sunulur.  Posta, express ve yolcu bagajları dahil değildir.

Gross Weight (Brüt Ağırlık): Paketlerin ve konteynırların metaryellerinin ağırlığının da dahil olduğu bütün yükün ağırlığıdır.

House Air Waybill (Ara Konşimento): Acentalar tarafından hava navlunu için kullanılan yükleme dökümanıdır. Bir ara konşimento bir müşteriden diğerine konsinye edilecektir ve her yükleme için belirli referansı olacaktır. Bu taşınılacak yük için; sorumluluk sınırları ve talep edilen prosedürlerin yeraldığı kontrat acentanın taşıma şartlarını kapsar. Ara konşimento aynı zamanda destinasyon acentası için yükleme talimatlarını, malın tanımını ve uygulanacak taşıma ücretlerini de içinde barındırır.

HTS - Harmonized Tariff Schedule (Uyumlandırılmış Uygulama Çizelgesi): Çok amaçlı uluslararası mal sınıflandırma sistemi üreticilere, taşıyıcılara, ihracatçılara, ithalatçılara, gümrüklere, istatistikçilere ve diğerlerine uluslararası ticaret bağlamında tek mal kodu kullanımını sağlar. CCC (Gümrük Birliği Konseyi) altında ve desteğiyle gelişen Brüksel’deki uluslararası gümrük organizasyonunda bu kod; uluslararası ticarette kullanılan yaklaşık 5.000 başlık ve altbaşlığı altındaki malları tanımlamayı kapsayan hiyerarşik olarak yapılandırılmış ürün bilimsel adlandırmaları barındırıyor.

Hazardous Material (Riskli, zararlı, tehlikeli madde): Anlamı şu ki; Amerikan Taşıma Sekreterliğinin tanımladığı bir madde veya metaryal ticarette taşınırken, sağlığa can ve mal güvenliğine nedensiz risk getiriyor mu? Başlık 9, Federal Kuralların (U.S.) kodundan 100-199 bölümlr, bu konuyu kapsıyor. Bu riskli malların yurtiçi taşıması yapılabilir, fakat eğer yurtdışına doğru uluslararası bir taşıma gerçekleşecekse tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılmalıdır. Aynı zamanda KISITLANMIŞ MALLAR ve TEHLİKELİ MADDELER kısmını görünüz.Import License (İthalat Lisansı): Ulusal devlet tarafından istenen ve yayımlanan malların kendi ülkelerine ithalatının iznini anlatan dökümandır.

In Bond: Ülkeye girecek olan mala uygulanan ‘In Bond’ ifadesi gümrük kuralları ve prosedürleri altında olmayı ve kargonun gümrük işlemlerinin yapılmasının; malın ana konşimentosunda belirtilen destinasyonda zaman kaybı olacak olan gümrükleme işlemlerini ülke içindeki gümrüğe ulaşana kadar gerçekleşmemesini ve ertelenmesini ifade eder.

Integrated Cargo Service (Bütünleştirilmiş-Entegre Kargo Servisi): Bütün parçaların birleşmesinden oluşan kargo sistemi; hava taşımacılığı, forwarder’lık, yer hizmetleri ve acentalar olarak kombine hizmet verir.

Internatinal Air Transport Association-IATA  (Uluslararası Hava Taşıma Birliği): Uluslararası hatlarda hizmet veren 100’den fazla ülkenin havayolları için ticaret ve hizmet organizasyonudur. IATA; konteynerleme programları, navlun idaresi teknikleri ve bazı havayolları için üniforma fiyat ve kuralların gelişiminide kapsayan konularda ve uluslararası hava navlununda acentalar namına faaliyette bulunur.

Joint Rate (İki veya daha fazla fiyat): Havadaki hava taşıyıcıları ve yerdeki taşıyıcıların teklifte 2 veya daha fazla sayıda olduğu fiyatlandırmanın tek bir fiyat teklifinde gösterilmesi.

Letter of Credit (L/C) (Akreditif): Satıcının; alıcıyı belirli süre içinde belirli miktarda parayı yatırması için yetkilendiren, banka tarafından malın alıcısının talimatları için yayınlanan belgedir.  Genellikle kesin yükleme dökümanları verilen sürede verilir.

Logistics (Lojistik): Ürünlerin, orijinden destinasyona, müşteri envanteri ve dağıtım çizelgesi isteğine uygunlukla ürünlerin hareket etme faaliyetidir. Kendi varlıkları olmayan lojistik servis sağlayıcıları navlunun taşınmasına dahil olan ekipmanlara sahip değildirler.

Marks (Notlar): Yüklenecek konteyner ve paketlerin üzerinde; adres etiketleri, kutu açıklamaları, ikazlar veya direct uyarılar gibi bilgiler vardır.

Master Air Waybill (MAWB): Havayolları tarafından hava navlunu için kullanılan yükleme belgesidir. Ana konşimento genellikle ISC ofisinden, diğerine konsinye edilir ve bir çok ara konşimentonun biraraya gelmesinden oluşur. Sorumluluk sınırları ve hak prosedürleri gibi konuları kapsayan taşıyıcı taşıma şartlarını detaylandıran bir kontrattır. Hava konşimentosu aynı zamanda havayollarına yükleme talimatlarını, malın tanımını, uygulanabilecek taşıma ücretleri bilgisinide kapsar.

Master Bill of Loading (MBL) (Ana konşimento) : Line’larla yapılan kontrata göre malların yüklenmesi için düzenlenen deniz dökümanıdır.  Ana konşimentonun deniz dengi ve taşıyıcısı için yapılan kontrattır.

Minimum Charge (Minimum Ücretlendirme): Malın ne kadar küçük olduğu dikkate alınmaksızın her tür kargo için uygulanabilir en düşük fiyattır.

Origin (Orijin): Kargo taşımasının başladığı şehir veya ülke.

Pallet (Palet) : Üst yüzeyi düz, üstünde malların birleştirildiği, file ve şeritlerle sağlamlaştırılan metal çerçeveli bir platformdur.

Pilferage (Hırsızlık,Çalmak): Yüklenecek paketlerin içeriklerinin bir kısmının çalınması.
Port of Entry (Giriş Limanı): Herhangi bir havaalanı veya limanın; ticaret eşyası girişlerinin kabulü, vergilerin toplanması ve gümrük prosedürlerinin değişik versiyonlarının uygulamak gibi amaçlara hizmet etmesi için devlet otoriteleri tarafından görevlendirilmesidir.

Prepaid Charges (Navlunun yükleyici tarafından ödendiği durumlar): Taşıma ticareti çerçevesinde baktığımızda yükleme masraflarını yükleyici firma öder.

Proforma: Diğer bir döküman adıyla birleştirilerek kullanılırsa (proforma fatura, proforma manifesto gibi), bunun anlamı müşteri isteklerini karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak için, resmi olmayan bir dökümanın istenen dökümanların varışından önce veya hazırlanışından önce sunulmasıdır.

Proof of Delivery (Teslimatın Kanıtı): Paketi kimin imzaladığını, tarih ve dağıtım tarihini kapsayan bilgilerin sağlanması.

Restricted Articles (Kontrollü Maddeler): Havayolu dilinde tehlikeli madde anlamına gelmektedir. Kontrollü maddeler yurtiçinde taşınabilir ve havayolu ile uluslararası taşındığında tehlikeli madde olarak sınıflandırılmalıdır.

Shipper’s Letter of Instruction (SLI) (Yükleyici Talimatları): Yükleyicinin acentayı kendi adına konşimento basması için yetkilendirdiğini gösteren bir form kullanılmaktadır. Bu form yüklemenin bütün detaylarını kapsar ve acentayı ihracat için konşimento kullanması konusunda yetkilendirir.

Storage (Depolama): Uçak paletlerinin acentalar tarafından veya navlun alıcıları tarafından alıkonulması için belirlenmiş bir serbest süre vardır. Hava için; bir havayolu kendi konteynerin birimlerini ISC’ye yüklemesi ve boşaltması için sunacaktır. Bu olayda konteynırın belirlenmiş zamandan önce havaalanına dönmediği durumlarda (Çoğunlukla 36-48 saat arası) taşıyıcı tarafından her 24 saat periyodunda veya daha önceden belirlenmiş zaman dilimine göre bir ücret tahsis edilmelidir. Deniz için Demuraj’a bakınız.

Surveyor (Gözden Geçirici): Deniz uzmanıdır, maldaki hasarı inceler, sebebini, doğasını ve hasarın büyüklüğünü ve tamir metodlarını tanımlar. Uydurma hareket etmez tersine bütün hareketleri; önyargısız,  süre ve şartlara uygunluk politikasındadır.

Tare Weight (Dara Ağırlığı): Konteyner veya paketleme malzemelerinin içindeki maddeler olmadan hesaplanan ağırlığıdır.

Tariff (Tarife): Uygulanabilir kurallar, fiyatlar ve malın hareketi için gerekli döküman hazırlanmasıdır. Tarife; yükleyici için taşıyıcı kontratının, alıcının ve taşıyıcının kontratı üzerine hazırlanır. Yurtiçi tarifelere ek olarak bazı havayolları özel servisler koyarak kendi tarifelerini yürürlüğe koyarlar.

Tracking/Tracing (İzleme/Takip): Acenta; yüklemenin hareketi ve duraklamalarını, orijinden destinasyona sisteme kayıt eder.

Weight Break(Kırılma Noktası): Malın ağırlığındaki iyi bir yükseliş seviyesinde hava navlun fiyatını düşürme imkanı verir. Fiyat seviyelerinin artışları genelde şöyle olur ; Min.,-45,+45, 100, 300, 500, 1.000 ve +1000.  


SEKTÖR KISALTMALARI
 
 
A2A
Airport to Airport Havaalanindan Havaalanina
AMS
Automated Manifest System Otomatik Manifesto Sistemi
A/R
Accounts Receivable Alacak Hesaplari
AWB
Air Waybill Hava Konsimentosu
B2B
Back to Back Bir ana konsimento altinda, bir firmanin yüklemesinin yapilmasi
BAF
Bunker Adjustment Factor Yakit Ayarlama Faktörü
B-L
Bill Of Lading Konsimento BM Branch Manager Sube Müdürü
C&V
Classification Value Siniflandirma Degeri
C.O.D
Collect(cash)on Delivery Teslimde Pesin
C/N
Credit Note Alacak Senedi
C/O
Certificate Of Origin Mensei Sahadetnamesi
CAF&CAC
Currency Adjustment Factor Döviz Ayarlama Faktörü
CAR
Commecial Activity Report Ticari Faaliyet Raporu
CES
Customs Exam Site Gümrük Muayene Yeri
CF
Customs Form Gümrük Formu
CFS
Container Freight Station Konteynir Depo Istasyonu
CHG.WT
Chargeable Weight Hacimsel Agirlik
CINV
Commercial Invoice Ticari Fatura
CLH
Clearing House Gümrügün Yapildigi Yer
COB
Confirmd On Board Yolda Konfirme Edilmis
CST
Commodity Specialist Team Mal Uzman Takimi
CY
Container Yard Konteynir Istif Sahasi
D/N
Debit Note Borç Senedi
D/O
Delivery Order Ordino
EDI
Electronic Data Interface Elektronik Bilgi Alisverisi
EAP
Enviromental Protection Agency Çevre Koruma Acentesi
F&W
Fish& Wild Balik ve Vahsi Hayat
2FF
Foreign To Foreign Genellestirilmis Tercihler Sistemi
FCL
Full Container Load Ful Konteynir Yükü
FDA
Food&Drug Administration Yiyecek Içecek Yönetimi
FIATA
International Federation Of Freight Forwarders Uluslararasi Nakliye Tasiyicilari Federasyonu
FTL
Full Truck Load Ful Kamyon Yükü
G.O
General Order Genel Siparis
GM
Genaral Manager Genel Müdür
GSP
Generalized System Of Preferences Genellestirilimis Tercihler Sistemi
H
Height Yükseklik
HAWB
House Air Waybill Ara Konsimento(Hava)
H-BL
House Bill Of Lading Ara Konsimento(Deniz)
HQ
Headquarter Sirket Merkezi
HTS
Harmonized Tarif Schedules Uyumlastirilmis Tarifname Çizelgesi (GTIP No)
IATA
International Air Transport Association Uluslararasi Tasima Birligi
INV
Invoice Fatura
INET
Intranet Sirket Içi Internet
IV
Commercial Invoice Value Ticari Fatura Bedeli
L
Length Uzunluk-Boy
LAN
Local Area Network Yerel Network Agi
LC&L/C
Letter of Credit Akreditif
LCL
Less Than Container Load Bir Konteynirdan Az Yük
LTL
Less Than Truck Load Bir Kamyondan Az Yük
MAWB
Master Air Waybill Ana Konsimento(Hava)
M-BL
Master Bill Of Lading Ana Konsimento(Deniz)
MID
Manufacturer Identification Number Üretici Tanimlama Numarasi
MIS
Managed Information Systems Kontrollü Bilgi Sistemleri
N/A
Not Applicable Uygun Olmayan(degil).
NDC
Non-Dutiable Charge Vergilendirilmeyen Ücret
NDV
Non-Dutiable Value Vergilendirilmeyen Deger
NSM
National Sales Manager Ulusal(Ülke) Satis Müdürü
NVOCC
Non-Vessel Operating Common Carrier Gemi Donatani Olmayan Tasiyici
O/H
On Hand Elde
O-BL
Original Bill Of Lading Orjinal Konsimento
O/D
Overdue Vadesi Geçmis
P.O
Purchase Order Siparis ( Is ) Emri
PINV
Proforma Invoice Proforma Fatura
PLT
Pallet Palet
PNC
Preliminary Notice Of Claim Ön Kayip/Hasar Raporu
QMR
Quality Management Review Kalite Yönetimi Gözden Geçirilmesi
SED
Shippers Export Declaration Yükleyici Ihracat Deklarasyonu
SOP
Standart Operating Procedures Standart Operasyon Prosedürleri
UC
Unit Cost Birim Maliyet
ULD
Unit Loading Device Birim Yükleme Aleti
UN
United Nations Birlesmis Milletler
UP
Unit Price Birim Fiyat
VAT
Value-Added Tax Katma Deger Vergisi
VSL
Vessel Gemi
W
Width En
WAN
Wide Area Network Genis Network Agi
WTO
World Tarde Organization Dünya Ticaret Örgütü
ZP
Zip Code Posta Kodu

YANICI / PATLAYICI KARGO BiLGiLERi VE SINIFLANDIRILMASI

SINIF 1:  PATLAYICILAR (EXPLOSIVES) 

Gemide istifleri personel mahallinden ve gemi teknesinden uzağa, ambar kapaklarının hemen altına yapılmalıdır. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Kara Barut, Fişek, Sis Bombası, Cephane, Dinamit vb.

SINIF 2:  GAZLAR (GASES) 

. SINIF 2.1   YANICI GAZLAR (FLAMMABLE GAS): Her türlü ısı kaynağından ve personel mahallinden uzağa istiflenmelidir. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Asetilen, Etan, Etilen, Metan, Hidrojen, Çakmak Gazı vb.

. SINIF 2.2   ZEHİRLİ GAZLAR (TOXIC GAS): Her türlü ısı kaynaklarından, personel mahallinden ve yiyecek maddelerinden uzağa istiflenmelidir. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Amonyak, Flor, Prüssik Asit, Klorit, Karbon monoksit vb.

. SINIF 2.3   YANICI OLMAYAN SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR (NON-FLAMMABLE COMPRESSED GAS): Güverte veya güverte altında, iyi havalandırılmış serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Bu gazlarla doldurulmuş tüpler ısı aldıkları zaman genleşirler ve bu da patlamalara neden olduğu için çok tehlikelidirler. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Argon, Helyum, Karbondioksit, Hava Gazı, Oksijen vb.

SINIF 3 : YANICI SIVILAR (FLAMMABLE LIQUID) 

Yanıcı sıvılar ısınmaları halinde, buharlaşan gazın yanma noktasına göre, 3 gruba ayrılırlar.

. SINIF 3.1 BENZİN: Yanma noktası 180 C'den düşüktür. Daima güverte üstünde     istiflenmelidir.

. SINIF 3.2 MAZOT: Yanma noktası 180 C ile 230 C arasındadır. Güverte üstünde veya güverte altında istiflenmelidir.

. SINIF 3.3 MAZOT: Yanma noktası 230C ile 610C arasındadır. Güverte altında istiflenmelidir.

SINIF 4:  KATILAR (SOLID) 

. SINIF 4.1  YANICI KATILAR (FLAMMABLE SOLID): Güverte veya güverte altına istif edilmelidirler. Yaşam mahallerinden uzak tutulmalıdırlar. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Alüminyum Tozu, Sellüloid, Naftalin, Kırmızı Fosfor, Filmler, Neft Yağı, Kuru Lifler vb.

 SINIF 4.2  KENDİ KENDİNE YANABİLEN KATILAR (SPONTENOUSLY COMBUSTIBLE): Çok iyi havalandırılmış yerlerde istiflenmeli, istif araları hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Kopra, Balık Unu, Kuru Ot, Mangal Kömürü vb.

. SINIF 4.3  ISLANDIĞINDA YANABİLEN KATILAR (DANGEROUS WHEN WET): Su ile temas ettiklerinde veya ıslandıklarında, yanma özelliği gösteren katılardır. İyi havalandırılmış kuru yerlerde muhafaza edilmeli ve su ile temasından mutlak suretle kaçınılmalıdır. 
Bu sınıfa dâhil maddeler: Alkalin alaşımlar, Baryum, Karpit, Ferro Silisyum, Natriyum, Magnezyum vb.

SINIF 5: OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING SUBSTANCES) 

. SINIF 5.1 OKSİTLEYİCİ MADDELER (OXIDIZING AGENT): Bu sınıfa giren maddeler, oksijen açığa çıkartmak suretiyle yanmayı kolaylaştırıcı bir ortam meydana getirirler. Bu özellikleri nedeniyle yanıcı maddelerin yanına istiflenmemelidirler. Bu sınıfa dâhil örnek maddeler: Nitrat, Suni Gübre, Amonyum Sülfat, Baryum Klorat vb.

. SINIF 5.2  ORGANİK PEROKSİTLER (ORGANIC PEROXIDE): Bu sınıfa giren maddeler yanıcı olabilecekleri gibi, patlayıcı da olabilirler. Güverte üstüne örtülü olarak, kuru ve serin yerlere konulmalıdır. Bu sınıfa dahil örnek maddeler :Bütün peroksitler bu sınıfa dahildir.

SINIF 6: ZEHİRLEYİCİLER (TOXIC) 

. SINIF 6.1  ZEHİRLEYİCİ MADDELER (TOXIC): Zehirleyici maddeler insan vücuduna ağız yoluyla girebilir ve insanı öldürebilirler. Bu nedenle yiyecek, içeceklerden, yaşam mahallerinden ve tütün gibi nem çıkaran maddelerden uzağa istiflenmelidirler. Bu sınıfa dâhil maddeler: Arsenik, Anilin, Baryum Oksit, Fenol, Nikotin, Kurşun, Siyanür, Cıva ürünleri vb.

. SINIF 6.2   MİKROPLU (BİYOLOJİK) MADDELER (INFECTIOUS SUBSTANCE): Bu maddeler mikrop ihtiva ettiklerinden hastalıklara sebep olurlar. Yiyecek, içecek ve yaşam mahallerinden uzağa istiflenmelidirler. Tehlike arz eden durumlarda en yakın sağlık otoritesine haber verilmelidir. Bu sınıfa dahil maddeler :Kemik,Kemik Yağı, Sıkıştırılmış Et Atıkları, Hayvan Derileri, Kan Tozu,vb.

SINIF 7   :RADYOAKTİF MADDELER (RADIOACTIVE) 

Bu maddeler özel kaplar içerisinde nakledilirler. Kapların mutlak suretle hasarsız olması gerekmektedir. Tercihen güverte üstüne, personel mahallinden, besin maddelerinden, banyo edilmemiş filmlerden, ilaçlardan ve      kimyasal maddelerden uzağa istiflenmelidirler. 

ÜLKE
TELEFON KODU
Afghanistan
93
Albania
355
Algeria
213
American Samoa
1 684
Andorra
376
Angola
244
Anguilla
1 264
Antarctica
672
Antigua and Barbuda
1 268
Argentina
54
Armenia
374
Aruba
297
Australia
61
Austria
43
Azerbaijan
994
Bahamas
1 242
Bahrain
973
Bangladesh
880
Barbados
1 246
Belarus
375
Belgium
32
Belize
501
Benin
229
Bermuda
1 441
Bhutan
975
Bolivia
591
Bosnia and Herzegovina
387
Botswana
267
Brazil
55
British Virgin Islands
1 284
Brunei
673
Bulgaria
359
Burkina Faso
226
Burma (Myanmar)
95
Burundi
257
Cambodia
855
Cameroon
237
Canada
1
Cape Verde
238
Cayman Islands
1 345
Central African Republic
236
Chad
235
Chile
56
China
86
Christmas Island
61
Cocos (Keeling) Islands
61
Colombia
57
Comoros
269
Cook Islands
682
Costa Rica
506
Croatia
385
Cuba
53
Cyprus
357
Czech Republic
420
Democratic Republic of the Congo
243
Denmark
45
Djibouti
253
Dominica
1 767
Dominican Republic
1 809
Ecuador
593
Egypt
20
El Salvador
503
Equatorial Guinea
240
Eritrea
291
Estonia
372
Ethiopia
251
Falkland Islands
500
Faroe Islands
298
Fiji
679
Finland
358
France
33
French Polynesia
689
Gabon
241
Gambia
220
Gaza Strip
970
Georgia
995
Germany
49
Ghana
233
Gibraltar
350
Greece
30
Greenland
299
Grenada
1 473
Guam
1 671
Guatemala
502
Guinea
224
Guinea-Bissau
245
Guyana
592
Haiti
509
Holy See (Vatican City)
39
Honduras
504
Hong Kong
852
Hungary
36
Iceland
354
India
91
Indonesia
62
Iran
98
Iraq
964
Ireland
353
Isle of Man
44
Israel
972
Italy
39
Ivory Coast
225
Jamaica
1 876
Japan
81
Jordan
962
Kazakhstan
7
Kenya
254
Kiribati
686
Kosovo
381
Kuwait
965
Kyrgyzstan
996
Laos
856
Latvia
371
Lebanon
961
Lesotho
266
Liberia
231
Libya
218
Liechtenstein
423
Lithuania
370
Luxembourg
352
Macau
853
Macedonia
389
Madagascar
261
Malawi
265
Malaysia
60
Maldives
960
Mali
223
Malta
356
Marshall Islands
692
Mauritania
222
Mauritius
230
Mayotte
262
Mexico
52
Micronesia
691
Moldova
373
Monaco
377
Mongolia
976
Montenegro
382
Montserrat
1 664
Morocco
212
Mozambique
258
Namibia
264
Nauru
674
Nepal
977
Netherlands
31
Netherlands Antilles
599
New Caledonia
687
New Zealand
64
Nicaragua
505
Niger
227
Nigeria
234
Niue
683
Norfolk Island
672
North Korea
850
Northern Mariana Islands
1 670
Norway
47
Oman
968
Pakistan
92
Palau
680
Panama
507
Papua New Guinea
675
Paraguay
595
Peru
51
Philippines
63
Pitcairn Islands
870
Poland
48
Portugal
351
Puerto Rico
1
Qatar
974
Republic of the Congo
242
Romania
40
Russia
7
Rwanda
250
Saint Barthelemy
590
Saint Helena
290
Saint Kitts and Nevis
1 869
Saint Lucia
1 758
Saint Martin
1 599
Saint Pierre and Miquelon
508
Saint Vincent and the Grenadines
1 784
Samoa
685
San Marino
378
Sao Tome and Principe
239
Saudi Arabia
966
Senegal
221
Serbia
381
Seychelles
248
Sierra Leone
232
Singapore
65
Slovakia
421
Slovenia
386
Solomon Islands
677
Somalia
252
South Africa
27
South Korea
82
Spain
34
Sri Lanka
94
Sudan
249
Suriname
597
Swaziland
268
Sweden
46
Switzerland
41
Syria
963
Taiwan
886
Tajikistan
992
Tanzania
255
Thailand
66
Timor-Leste
670
Togo
228
Tokelau
690
Tonga
676
Trinidad and Tobago
1 868
Tunisia
216
Turkey
90
Turkmenistan
993
Turks and Caicos Islands
1 649
Tuvalu
688
Uganda
256
Ukraine
380
United Arab Emirates
971
United Kingdom
44
United States
1
Uruguay
598
US Virgin Islands
1 340
Uzbekistan
998
Vanuatu
678
Venezuela
58
Vietnam
84
>Wallis and Futuna
681
West Bank
970
Yemen
967
Zambia
260
Zimbabwe
263


ÜLKE
A2
A3
NUMARA
 
AFGHANISTAN
AF
AFG
004
ALAND ISLANDS
AX
ALA
248
ALBANIA
AL
ALB
008
ALGERIA
DZ
DZA
012
AMERICAN SAMOA
AS
ASM
016
ANDORRA
AD
AND
020
ANGOLA
AO
AGO
024
ANGUILLA
AI
AIA
660
ANTARCTICA
AQ
ATA
010
ANTIGUA AND BARBUDA
AG
ATG
028
ARGENTINA
AR
ARG
032
ARMENIA
AM
ARM
051
ARUBA
AW
ABW
533
AUSTRALIA
AU
AUS
036
AUSTRIA
AT
AUT
040
AZERBAIJAN
AZ
AZE
031
BAHAMAS
BS
BHS
044
BAHRAIN
BH
BHR
048
BANGLADESH
BD
BGD
050
BARBADOS
BB
BRB
052
BELARUS
BY
BLR
112
BELGIUM
BE
BEL
056
BELIZE
BZ
BLZ
084
BENIN
BJ
BEN
204
BERMUDA
BM
BMU
060
BHUTAN
BT
BTN
064
BOLIVIA
BO
BOL
068
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BA
BIH
070
BOTSWANA
BW
BWA
072
BOUVETISLAND
BV
BVT
074
BIRAZIL
BR
BRA
076
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY
IO
IOT
086
BRUNEI DARUSSALAM
BN
BRN
096
BULGARIA
BG
BGR
100
BURKINA FASO
BF
BFA
854
BURUNDI
BI
BDI
108
CAMBODIA
KH
KHM
116
CAMEROON
CM
CMR
120
CANADA
CA
CAN
124
CAPE VERDE
CV
VPV
132
CAYMAN ISLANDS
KY
CYM
136
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CF
CAF
140
CHAD
TD
TCD
148
CHILE
CL
CHL
152
CHINA
CN
CHN
156
CHRISTMAS ISLANDS
CX
CXR
162
COCOS (KEELING) ISLANDS
CC
CCK
166
COLOMBIA
CO
COL
170
COMOROS
KM
COM
174
CONGO
CG
COG
178
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CD
COD
180
 
COOK ISLANDS
CK
COK
184
COSTA RICA
CR
CRI
188
COTE D’IVOIRE
CI
CIV
384
CROATIA
HR
HRV
191
CUBA
CU
CUB
192
CYPRUS
CY
CYP
196
CZECH REPUBLIC
CZ
CZE
203
DENMARK
DK
DNK
208
DJIBOUTI
DJ
DJI
262
DOMINICA
DM
DMA
212
DOMINICAN REPUBLIC
DO
DOM
214
ECUADOR
EC
ECU
218
EGYPT
EG
EGY
818
EL SALVADOR
SV
SLV
222
EQUATORIAL GUINEA
GQ
GNQ
226
ERITREA
ER
ERI
232
ESTONIA
EE
EST
233
ETHIOPIA
ET
ETH
231
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)
FK
FLK
238
FAROE ISLANDS
FO
FRO
234
FIJI
FJ
FJI
242
FINLAND
FI
FIN
246
FRANCE
FR
FRA
250
FRENCH GUIANA
GF
GUF
254
FRENCH POLYNESIA
PF
PYF
258
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES
TF
ATF
260
GAGON
GA
GAB
266
GAMBIA
GM
GMB
270
GEORGIA
GE
GEO
268
GERMANY
DE
DEU
276
GHANA
GH
GHA
288
GIBRALTAR
GI
GIB
292
GREECE
GR
GRC
300
GREENLAND
GL
GRL
304
GRENADA
GD
GRD
308
GUADELOUPE
GP
GLP
312
GUAM
GU
GUM
316
GUATEMALA
GT
GTM
320
GUERNSEY
GG
GGY
831
GUINEA
GN
GIN
324
GUINEA-BISSAU
GW
GNB
624
GUYANA
GY
GUY
328
HAITI
HT
HTI
332
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS
HM
HMD
334
HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)
VA
VAT
336
HONDURAS
HN
HND
340
HONG KONG
HK
HKG
344
HUGARY
HU
HUN
348
ICELAND
IS
ISL
352
INDIA
IN
IND
356
INDONESIA
ID
IDN
360
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IR
IRN
364
IRAQ
IQ
IRQ
368
IRELAND
IE
IRL
372
ISLE OF MAN
IM
IMM
833
ISRAEL
IL
ISR
376
ITALY
IT
ITA
380
JAMAICA
JM
JAM
388
JAPON
JP
JPN
392
JERSEY
JE
JEY
832
JORDAN
JO
JOR
400
KAZAKHSTAN
KZ
KAZ
398
KENYA
KE
KEN
404
KIRIBATI
KI
KIR
296
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF
KP
PRK
408
 
KOREA, REPUBLIC OF
KR
KOR
410
KUWAIT
KW
KWT
414
KYRGYZSTAN
KG
KGZ
417
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC
LA
LAO
418
LATVIA
LV
LVA
428
LEBANON
LB
LBN
422
LESOTHO
LS
LSO
426
LIBERIA
LR
LBR
430
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LY
LBY
434
LIECHTENSTEIN
LI
LIE
438
LITHUANIA
LT
LTU
440
LUXEMBOURG
LU
LUX
442
MACAO
MO
MAC
446
MACEDONIA, FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
MK
MKD
807
MADAGASCAR
MG
MDG
450
MALAWI
MW
MWI
454
MALAYSIA
MY
MYS
458
MALDIVES
MV
MDV
462
MALI
ML
MLI
466
MALTA
MT
MLT
470
MARSHALL ISLANDS
MH
MHL
584
MARTINIQUE
MQ
MTQ
474
MAURITANIA
MR
MRT
478
MAURITIUS
MU
MUS
488
MAYOTTE
YT
MYT
175
MEXICO
MX
MEX
484
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
FM
FSM
583
MOLDOVA, REPUBLIC OF
MD
MDA
498
MONACO
MC
MCO
492
MONGOLIA
MN
MNG
496
MONTENEGRO
ME
MNE
499
MONTSERRAT
MS
MSR
500
MOROCCO
MA
MAR
504
MOZANBIQUE
MZ
MOZ
508
MYANMAR
MM
MMR
104
NAMIBIA
NA
NAM
516
NAURU
NR
NRU
520
NEPAL
NP
NPL
524
NETHERLANDS
NL
NLD
528
NETHERLANDS ANTILLES
AN
ANT
530
NEW CALEDONIA
NC
NCL
540
NEW ZEALAND
NZ
NZL
554
NICARAGUA
NI
NIC
558
NIGER
NE
NER
562
NIGERIA
NG
NGA
566
NIUE
NU
NIU
570
NORFOLK ISLAND
NF
NFK
574
NORTHERN MARIANA ISLANDS
MP
MNP
580
NORWAY
NO
NOR
578
OMAN
OM
OMN
512
PAKISTAN
PK
PAK
586
PALAU
PW
PLW
585
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
PS
PSE
275
PANAMA
PA
PAN
591
PAPUA NEW GUINEA
PG
PNG
598
PARAGUAY
PY
PRY
600
PERU
PE
PER
604
PHILIPPINES
PH
PHL
608
PITCAIRN
PN
PCN
612
POLAND
PL
POL
616
PORTUGAL
PT
PRT
620
PUERTO RICO
PR
PRI
630
QATAR
QA
QAT
634
REUNION
RE
REU
639
ROMANIA
RO
ROU
642
RUSSIAN FEDERATION
RU
RUS
643
RWANDA
RW
RWA
646
SAINT HELENA
SH
SHN
659
SAINT KITTS AND NEWS
KN
KNA
659
SAINT LUCIA
LC
LCA
662
SAINT PIERRE AND MIQUELON
PM
SPM
666
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
VC
VCT
670
SAMOA
WS
WSM
882
SANMARINO
SM
SMR
674
SAO TOME AND PRINCIPE
ST
STP
678
SAUDI ARABIA
SA
SAU
682
SENEGAL
SN
SEN
686
SERBIA
RS
SRB
688
SEYCHELLES
SC
SYC
690
SIERRA LEONE
SL
SLE
694
SINGAPORE
SG
SGP
702
SLOVAKIA
SK
SVK
703
SLOVENIA
SI
SVN
705
SOLOMON ISLANDS
SB
SLB
090
SOMALIA
SO
SOM
706