Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
isc@isc.com.tr +90 444 74 14 English
KVKK

KVKK

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin “ ISC LOJİSTİK A.Ş.” ye tarafımca sözlü/ yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, özel nitelikli kişisel verimin, kişisel sağlık verilerimin “ISC LOJİSTİK A.Ş.” tarafından işlenmesine, iş gereği ile sağlık hizmeti verebilmesi ve bu hizmetlerin planlaması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine,
 
· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad- soyad, T.C. Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı – baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pa saport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, kredi kart bilgileri, imza bilgileri, taşıt plakası vb. bilgiler,
 
· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler,
 
· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık o lan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak oto matik olmayan şekilde işlenen; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisi nde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak iz i kayıtları ve güvenlik noktasında alın an kayıtlar, · Kimliği belirli veya belirlenebili r bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mek&aci rc;n Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgeler in kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
 
· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu a&cced il;ık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya kayıt sisteminin bir parçası o larak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 6. Madde sinde belirtilen veriler (örneğin; Kan grubu da dâhil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
 
· Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen;
 
“ISC LOJİSTİK A.Ş. ye yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler, “ISC LOJİSTİK A.Ş.” Ki şisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında ayrıca web sitesinde bulunan, basılı & elektr onik ortamda sunulan veya sms (kısa mesaj) ile iletişim numarası olarak beyan ettiğim gsm numarasına şahsım için gönderilen
 
Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve Kişisel verilerinizin işlenmesine izin veriyorum